top of page

Integritetsskyddspolicy

Cell4Cure AB (C4C), Org Nr: 559445-7979 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges. C4C vidtar åtgärder för att säkerställa att data skyddas och att behandlingen sker i enlighet med tillämpliga dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner. På denna sida beskriver vi hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av de personuppgifter som vi sparar hos oss. Med personuppgifter avses all information som kan användas för att identifiera en person.

 

Varför vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter av flera skäl, först och främst för att uppfylla våra uppdrag. Vilket innebär att säkerställa förvaringen av stamceller i vår biobank och genomföra forskning. I vår uppgift ingår också att informera om vår verksamhet samt potentialen för medicinsk behandling med stamceller. De vanligaste anledningarna till att vi behandlar dina personuppgifter är att du är kund hos oss, har tagit kontakt med oss för frågor, deltagare i en forskningsstudie, anställd, samarbetspartner eller liknande. Om du har haft kontakt med oss kan vi komma att behandla dina personuppgifter i enlighet med uppfyllelse av avtalsförpliktelser. Utöver dessa ändamål behandlar vi även personuppgifter för att följa lagar och regler.

Hur vi kan komma att använda dina personuppgifter och på vilken laglig grund
Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser och avtalsförpliktelser, samt för att ge dig information, rådgivning och annan service. Uppgifter som personuppgifter eller annan information som kunden lämnar till Cell4Cure kommer att lagras och behandlas i digitalt- och pappersformat.

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig. Exempel kan vara avtalspartner för laboratorietjänster, avtalspartner inom logistik (transportör) samt avtalspartner för finansiella tjänster, samtliga i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet.

Hur länge dina personuppgifter finns kvar hos Cell4Cure AB?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som de samlades in. Personuppgifter krävs bland annat för att säkra kvalitet och spårbarhet i biobank för vård och behandling. Så länge du är kund hos oss är arkiveringstiden 30 år efter slutlig användning av vävnader/celler.

Hur vi skyddar dina personuppgifter?

Att förvara dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt är en central del i hur vi bedriver vår verksamhet. Vi har vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter vi behandlar.

Dina rättigheter i fråga om dataskydd

  • Du har rätt att få åtkomst till de personuppgifter om dig som vi behandlar.

  • Du har rätt att begära rättelse av uppgifterna, med de begränsningar som stipuleras i lag eller annan författning.

  • Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas, om lagstiftning tillåter.

  • Du har rätt att begära begränsning av behandling av vissa personuppgifter.

Kontakta oss eller Integritetsskyddsmyndigheten

Om du vill utnyttja dina rättigheter, har frågor eller synpunkter som gäller vår dataskyddspolicy är du välkommen att vända dig till Cell4Cures antingen via telefon, mail eller brev, se  kontaktuppgifter. Cell4Cure har utsett ett dataskyddsombud (Data Protection Officer) som kommer att ta kontakt med dig. Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera dina frågor kan du framföra ditt klagomål till aktuell tillsynsmyndighet, för närvarande Integritetsskyddsmyndigheten i Sverige.

bottom of page